Thymbra

Published In: Our Historic Sites Hits: 1672 Comment: 0

Homeros’un İlyadası’nda sadece bir yer adı olarak geçen Thymbra (İlyada, X, 430), Thymbrios (Kemerdere) çayının aktığı ovada, günümüzdeki adı ile Küçük Fığlı Tepe (Sevin 2001: 66)’ye yerleştirilmek istense de lokalizasyonu sorunludur.

Strabon, Apollon Thymbraios tapınağının Thymbrios (Kemerdere) nehrinin aktığı
ovada yer aldığını ve İlion’a elli stadia mesafede olduğunu bildirir (Strabon,
Geographia XIII, 598). Apollon kültüne kanıt olabilecek tek yazıt örneği, Apollon
Thymbraios tapınağının değerli eşyalarının kaydedildiği bir kutsal eşyalar listesidir
(Leaf 1923: 179). M.Ö. 4. yüzyıla tarihlendirilen, Troas bölgesinde ele geçmiş bir
sikkenin arka yüzünde, ışınlar saçan yıldız bezeğine tanrının sıfatının eşlik ettiği
görülmektedir ve bu motifin tanrının simgesi olabileceği düşünülür (Taşlıklıoğlu
1963: 192).

Thymbra’da Apollon kültünden bahseden bir başka antik metinde ise;
Roma geleneğinde Troia savaşının kaybedilme nedeni olarak gösterilen, tahta atın
Ayvacık Değerleri Sempozyumu (29-30 Ağustos 2008)

52
kente alınmasına karşı geldiği için cezalandırılan Laokoon’un; Apollon Thymbarios
tapınağının rahibi olduğu görülmektedir (Vergilius, Aeneid 201). Thymbra, bir
kentten çok kutsal alan görünümündedir. Akhilleus’un, Troilos’u öldürdüğü ve
Kassandra’ya kehanet becerisinin verilmiş olduğu kutsal alanın, kehanet ocağı
işlevi de görmüş olmalıdır.

Tags: